Tryktest

Loven stiller specifikke krav til bygningers tæthed. Eneste måde at teste og dokumentere, at disse krav er overholdt, er for nuværende ved hjælp af en Trykprøvning også kaldet Blower-door test. Blower-door testen skal udføres, når dampspærren ikke længere er synlig, og alle gennemføringer af installationer er udført for el, ventilation, vand, varme emhætte, afløb mm Desuden skal alle vinduer og døre være færdigmonteret og fuget.

Selvom det ikke er et lovkrav at udføre Blower-door test, før dit hus er helt færdigt, kan det være en rigtig god ide at udføre en for test. Det vil sige, at Trykteste bygningen på det tidspunkt, hvor dampspærren stadig er synlig. Dermed kan du opdage utætheder og udbedre disse, inden loft, væg mm opsættes. På den måde undgår du at skulle udføre unødigt arbejde senere, hvis det viser sig, at huset ikke kan overholde tæthedskravet jf. bygningsreglementet. Vi tryktester og termografere også i forbindelse med DGNB certificering af alle slags bygninger.

Se certifikat