Tryktest

Loven stiller specifikke krav til bygningers tæthed. Eneste måde at teste og dokumentere, at disse krav er overholdt, er for nuværende ved hjælp af en trykprøvning også kaldet blowerdoortest. Blowerdoortesten skal udføres, når dampspærren ikke længere er synlig, og alle gennemføringer af installationer er udført for el, ventilation, vand, varme emhætte, afløb m.m. Desuden skal alle vinduer og døre være færdigmonteret og fuget.

Selvom det ikke er et lovkrav at udføre blowerdoortest, før boligen er helt færdigt, kan det være en rigtig god ide at udføre en for-test. Det vil sige, at trykteste bygningen på det tidspunkt, hvor dampspærren stadig er synlig. Dermed kan utætheder lokaliseres og udbedres, inden loft, væg m.m. opsættes. På den måde undgås det, at der skal udføres unødigt arbejde senere, hvis det viser sig, at boligen ikke kan overholde tæthedskravet jf. bygningsreglementet. Vi tryktester og termograferer ved færdigmeldingen af energimærkningen, som også er en del af DGNB-certificeringsordningen.

Se certifikat

(+45) 20 89 97 54
admin@energiboligsyn.dk