Radon

Hvad er Radon

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden, og som kan trænge ind i boligen.

De største koncentrationer af radon trænger ind gennem revner og sprækker i betondæk, kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer.
Indholdet (koncentrationen) af radon i luften angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter).

Det afgørende for personernes sundhed ift. radon er, hvor højt radonniveauet er i opholdsrummene. Mængden af radon i jorden varierer landet over, men det fælles kendetegnende er, at radon ikke kan ses, mærkes, smages eller føles. Radonniveauet kan kun fastlægges med en måling.

Radonmåling med sporfilm

Processen for måling af radon er enkel og perioden for målingen starter 1. oktober og afsluttes 30. april. Sporfilmen placeres og skal opsamle partikler i minimum 2 måneder og maksimum 12 måneder hvorefter de nedtages og sendes til analyse.

Boligen skal være normal beboet i mindst ¾-delaf måleperioden. Ventilationsforholdene skal virke efter hensigten og som sædvanligt.

I boliger måles i opholdsrum, såsom: soverum, stue og alrum, eventuelt suppleret med måling i rum som er en del af det opvarmede etageareal, og som ofte benyttes
af personer flere timer dagligt, fx rum indrettet til TV stue, hobbyrum, hjemmearbejde, leg og spil. Der måles i alle opholdsrum op til fire. Er der flere end fire opholdsrum, skal der suppleres med måling i hver tredje
af de ekstra opholdsrum. Har boligen kun ét opholdsrum, skal der opsættes mindst to målere i samme rum.

Hos Energiboligsyn kan vi stå for hele processen og såfremt du/I ønsker vejledning til opsætning står vi klar og du/I vil således selv kunne placere de fremsende måleenheder.

(+45) 20 89 97 54
admin@energiboligsyn.dk