Formaldehyd & TVOC

Formaldehyd, der er en giftig gasart, mistænkes for at være kræft- og allergifremkaldende. Desuden kan formaldehyd påvirke såvel immunforsvar som arveanlæg. Derfor findes formaldehyd da også på Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer.

TVOC er er en forkortelse, som står for Total Volatile Organic Compounds. Eller oversat til dansk: Samlet Flygtige organiske forbindelser. Udtrykket, der oftest anvendes i forbindelse med luftforurening og atmosfærekemi, dækker over en række organiske forbindelser, der fortrinsvis optræder i dampform.

Hos Energiboligsyn Måler vi Formaldehyd og TVOC i forbindelse med bygningsopførelse og til dokumentation iht. DGNB-certificeringen.

(+45) 20 89 97 54
admin@energiboligsyn.dk