Energiberegning i Aalborg og resten af Danmark

En energiberegning er den udregning, der dokumenterer, at ejendommens samlede energibehov overholder de krav, der er for nybyggeri ifølge det gældende bygningsreglement. Ejendommen må ikke forbruge mere energi, end bygningsreglementet tillader, hvilket også kan omtales som ejendommens energiramme.

For at kunne udføre en energiberegning skal der anvendes følgende.

  • Tegninger: Et sæt bygningstegninger i form af facade, plan, snit og detaljetegning af fundament samt ydervæg og ydervæg ved vinduer og døre. Med materialebeskrivelse og lambda-værdi for den anvendte isolering på loft, ydervægge, terrændæk mm.
  • Data for vinduer, døre og ovenlys samt porte, gerne tilbud eller ordrebekræftelse fra producenten.
  • Ventilation: Oplysninger om ventilation, naturlig eller hvilken type mekanisk ventilationsanlæg der monteres gerne med luftmængder, SEL/SFP-værdi og virkningsgrad.
  • Varmeforsyning: Kedel, fjernvarme med eller uden veksler, varmepumpe jord til vand eller luft til vand. Oplys type, model og spørg evt. producenten for BE15 data for kedel og varmepumpe.
  • Fordelingsanlæg: Er der radiatorer, gulvvarme eller luft til luft varme? hvis blandet oplyses det gerne via en fordeling på plantegning.
  • Oplysning om varmefordelingsrør i uopvarmet rum, type, dimension og isoleringsforhold.
  • Varmtvandsproduktion: beholder eller veksler samt oplysning om tilslutningsrørs, dimension, længder samt isoleringstykkelse. Hvis brugsvandet er med cirkulation, oplyses pumpens fabrikat og type. Alle brugsvandsrør og cirkulationsledninger oplyses samt type, længder, dimension og isoleringstykkelse.

Hvad bruges en energiberegning til?

Beregning af energirammen anvendes ved projektering og ansøgning om byggetilladelse ved alle typer bygninger. Energirammeberegningen skal indsendes til kommunen sammen med tegninger ved ansøgning om byggetilladelse.

Energirammen skal også bruges til energimærkningen inden, der kan gives en ibrugtagningstilladelse. Det er derfor vigtigt, at energirammen er opdateret og der bygges efter det, som er angivet i energirammen. Alle ændringer skal oplyses inden, de fortages for at sikre at gældende krav er overholdt ved færdigmeldingen til energimærkningen.

Da det ikke er samme konsulent/firma, som må stå for både energiramme og energimærkning har vi selvfølgelig en samarbejdspartner, der kan være behjælpelig og vi kan dermed varetage hele opgaven.

 

Kontakt os

Kontakt os på mail: admin@energiboligsyn.dk eller telefon: 20 89 97 54 . Du/I er også meget velkommen til at udfylde vores kontaktformular.

(+45) 20 89 97 54
admin@energiboligsyn.dk