Energiramme

En energiberegning er en udregning, der dokumenterer, at husets samlede energibehov overholder de krav, der er for nybyggeri ifølge det gældende bygningsreglement. Huset må ikke forbruge mere energi, end bygningsreglementet tillader, hvilket også omtales som husets energiramme.

For at kunne udføre en beregning skal der anvendes følgende.

  • Et sæt bygningstegninger
  • Vinduestype U-værdi, gerne tilbud eller ordre fra leverandør.
  • Oplysninger om ventilation, naturlig eller evt. hvilken type ventilationsanlæg.
  • Opvarmningsform, kedel, fjernvarme med eller uden veksler, varmepumpe.
  • Varmtvandsproduktion, beholder eller veksler.

Beregning af energirammen anvendes ved projektering og ansøgning om byggetilladelse ved alle typer bygninger. Energirammeberegningen skal indsendes til kommunen sammen med tegninger ved ansøgning om byggetilladelse. Energirammen skal også bruges ved energimærkningen inden der kan gives ibrugtagningstilladelse.